#നിറയും_പുത്തരി_2019

ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറയും പുത്തരിയും ചടങ്ങ് 07.08.2019 ബുധനാഴ്ച (1194 കർക്കിടകം 22) വെളുപ്പിന് 05:45 മണിയ്ക്കുമേൽ 06:15 മണിയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ..

പത്മതീർത്ഥക്കരയിൽ നിന്നും വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ കതിർക്കറ്റകൾ എഴുന്നള്ളിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിഴക്കേ നടയിൽ ഗോപുരത്തിന് താഴെയായി പൂജ ചെയ്ത് ശീവേലിപുര വഴി പ്രദക്ഷിണമായി അഭിശ്രമണമണ്ഡപത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവിടെ പെരിയനമ്പി പൂജകൾ നടത്തി ശ്രീ കോവിലിനകത്തും, ഉപദേവന്മാർക്കും നിറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം പുത്തരിച്ചോറും, പുത്തരി പായസവും നിവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കുന്നു…

നാളെ നടക്കുന്ന നിറയും പുത്തരിയും ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കതിർകറ്റകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ.വി.കെ.പ്രശാന്തിൽ നിന്നും എക്സിക്യു്ട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ.വി.രതീശൻ ഐ എ എസ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു…